Begaafd

 

Begaafde kinderen hebben het talent om te leren,
maar omdat het het allemaal zo "makkelijk" gaat weten zij vaak niet hoe ze moeten leren.
Met als gevolg dat veel begaafde leerlingen niet bereiken wat zij op basis van hun capaciteiten
en hun talent zouden kunnen bereiken.
 
Gelukkig zijn er steeds meer scholen die de noodzakelijke onderwijsaanpassingen
(zoals compacten en verrijken binnen en buiten de eigen groep)
voor hun begaafde leerlingen structureel invoeren en/of aanbieden.

Voor begaafde leerlingen is het van groot belang dat er binnen de leeromgeving
structureel ruimte gecreëerd wordt om hun potentieel te benutten op een wijze die bij hen past.
 
Deze groep leerlingen heeft specifieke leerbehoeften:
-een grotere behoefte aan complexe taken,
-een sterke wens voor betekenisvolle problemen,
-denken op een hoger abstractieniveau en hebben opdrachten nodig die aansluiten bij hun
creatieve manier van denken en sterke behoefte om zaken zelf te ontdekken en te onderzoeken.
 
Naast aanpassingen in de eigen groep draagt een goed opgezette verrijkingsgroep,
waarin de talentvolle leerling onderwijs krijgt met ontwikkelingsgelijken, hieraan zeker bij.