De kracht in jezelf!

Voor kinderen die onderpresteren:
  • Kinderen die lager presteren dan op grond van hun aanleg verwacht mag worden.
Voor kinderen die risico lopen te onderpresteren:
  • Kinderen die goede prestaties laten zien, gemakkelijk leren en daar nauwelijks moeite voor hoeven doen.
  • Kinderen die perfectionistisch gedrag vertonen met als gevolg dat zij binnen de veilige marges van het beheersniveau blijven.
  • Kinderen die niet op vallen en moeite hebben zichzelf te zijn in een groep van gemiddelden.
 
Voor kinderen in de verrijkingsgroep of een plusgroep:
  • In deze groepen wordt vaak aandacht besteed aan leren leren en het stimuleren van durven.
 
Het Model van de Talent Ontwikkeling:
(Jan kuipers, Gagné, Heller & Ziegler)
  1. De kracht van jezelf: De wilskracht, de eigen drive, de wil om het te willen.
  2. De kracht van de omgeving: Het gezin, de school en de vrienden. Zij kunnen een positieve, maar ook een negatieve invloed uitoefenen op het realiseren van aanleg naar prestaties.
  3. Het proces van leren: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen informeel en formeel leren.
Informeel leren = leren wat geschiedt zonder strategie en met weinig moeite. Leren wat vanzelf gaat.
Formeel leren   = leren dat geschiedt met een strategie, waarbij inzet, moeite en doorzetten wordt gevraagd.
 
Begaafde kinderen die niet voldoende worden uitgedaagd blijven in het 'informele leren' hangen en doen daardoor onvoldoende ervaring op in het 'formeel leren'.
Ze ontwikkelen als gevolg daarvan onvoldoende vaardigheden in bijvoorbeeld discipline, doorzetten en metacognitieve vaardigheden.
Ze stellen leerlingen bijvoorbeeld in staat zich goed te oriënteren op een taak, een plan te maken of te evalueren en reflecteren bij het uitvoeren van een taak.
 

 
©Eduforce -De kracht in jezelf - Jan Kuipers